Kielitaito on tärkeä osa työelämää

Baana-hankkeen aikana on havaittu käytännössä, miten suuri merkitys kielellä on työnhaun ja työelämän eri vaiheissa. Suomessa on käyty viime vuosina runsasta keskustelua suomen kielen vaatimuksista ja taitotasosta. Suomen kielen osaaminen on esillä myös kotoutumisessa. Kielitaitovaatimukset saattavat olla korkeita sellaisissakin ammateissa, joissa ei välttämättä vaadita hyvää suomen kielen taitoa. Kielitaidolla on kuitenkin merkittävä rooli maahanmuuttajien työllistymisessä. […]