Baana-hankkeen uudet harjoittelijat tulevat useista amkeista

Baanan syksyn 2017 harjoittelijat
Baana-hankkeen uudet harjoittelijat vasemmalta oikealle: Matilda Pärssinen, Tuulia Lehtinen, Ilknur Lufti, Aapo Reichardt ja Milla Ruuska. Kuvasta puuttuu Aku Eerola.

Baana avautuu syksyllä kuuden uuden harjoittelijan mukaantulolla hankkeeseen. Osa monialaisesta ryhmästä on jo aloittanut työnsä ja osa tulee mukaan myöhemmin syksyllä. Humakista mukana ovat yhteisöpedagogiopiskelijat Aku Eerola, Aapo Reichardt ja Milla Ruuska. Turun ammattikorkeakoulusta sosionomiopiskelijat Tuulia Lehtinen ja Matilda Pärssinen ja Diakista asioimistulkkiopiskelija Ilknur Lufti.

Mistä harjoittelijat tulevat?

Turun AMK:n sosionomiopiskelijat Tuulia Lehtinen ja Matilda Pärssinen tulevat hyvin samanlaisista lähtökohdista. Molempien aikaisemmat opinnot ovat painottuneet maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen, joten Baana oli sujuva jatkumo pian valmistuville opiskelijoille. Kummallakaan ei kuitenkaan ole kokemusta työllisyysasioista, joten harjoittelu Baanassa myös täydentää heidän osaamistaan. Molempia myös kiinnostaa saada kokemusta hanketyöstä. Lehtinen sanoo “on hienoa työskennellä hankkeessa, jonka toiminta jatkuu vielä hankkeen päättymisen jälkeen.”

Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoille hanke tuli tutuksi jo heti opiskeluiden alussa Anna Pikalan vahvan markkinoinnin kautta. Milla Ruuska halusi Baanaan harjoittelijaksi, koska hankkeessa saa tehdä paljon itse ja harjoittelun voi toteuttaa omien tavoitteiden mukaisesti. Hän on myös innoissaan siitä, että Baanassa harjoittelija on aidosti osa työyhteisöä. “Baanaa vetävät ammattitaitoiset lehtorimme ja jokainen harjoittelija nähdään työkaverina”, Ruuska kommentoi.

Diakin asioimistulkkiopiskelija Ilknur Lufti tuli Baanaan osittain pakon sanelemana, sillä turkin kielen tulkille on Turun seudulta vaikea löytää harjoittelupaikkaa. Baanan monipuolinen toiminta mahdollistaa hänelle kuitenkin hyvät mahdollisuudet suorittaa harjoitteluaan ja laajentaa verkostoaan.

Kaikki harjoittelijat ovat iloisia päästessään osaksi Baana-tiimiä ja työskentelemään myös muiden korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. He odottavat innolla sen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita.

Baana-hankkeesta

Baana – verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen on kolmivuotinen ESR-hanke, jonka päätavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä ja luoda maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja yrittäjyyteen.

Baanassa neuvotaan työnhakijoita työllistymisen alkumetreillä ja tuetaan työnantajia palkkaamaan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Hankkeella on oma Baana-neuvontapiste Turun Skanssissa. Baanan päätoteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak). Lisäksi Baanaa ovat tekemässä henkilöstövuokrausyritys Citywork Turku Oy, Turun kaupunki ja paljon yhteistyökumppaneita. Jotta pysyt Baanalla mukana, tykkää meistä Facebookissa – Baanalla on jo yli 850 tykkääjää. (Lisää hankkeesta)