HANKKEESTA

Yleistä hankkeesta:

Baana-hanke on syyskuussa 2016 käynnistynyt kolmivuotinen ESR-projekti, jonka tavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä ja luoda erityisesti maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja yrittäjyyteen. Hankkeessa perustetaan Turun keskustaan rekrytointipiste, jossa yhden luukun periaatteella neuvotaan, koulutetaan ja tarjotaan työpaikkoja. Baanan toteuttavat yhdessä Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Citywork Turku Oy ja Turun kaupunki.

 

 Hyvät käytännöt:

Baana-hankkeessa rakennetaan seuraavat sisällöt, joita jo hankkeen aikana ja sen päätyttyä viedään hyvinä käytäntöinä eteenpäin muille alan toimijoille ympäri Suomen:

1) kymppimalli,
2) henkilöstöpalvelualan yritysten käyttäminen työpaikkojen löytämiseen,
3) perehdytyspaketti tueksi yritysten työtehtäviin perehdyttämiseen,
4) monikulttuurisuus- ja kokemusasiantuntijoiden käyttö,
5) esikuvaviestintä,
6) kuvalliset ohjeet,
7) yhden luukun rekrytointipiste Turun keskustassa sekä
8) yhteinen Turun seudun toiminnallinen verkosto maahanmuuttajien työllistymisen kanssa tekemisisissä olevien hankkeiden, organisaatioiden, ohjauspalveluiden asiantuntijoiden, viranomaisten ja virkamiesten kesken.

Uutiset