Työharjoittelijana Baanassa

Miten Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kehittävä harjoittelu liittyy Baana-hankkeeseen? Mitä harjoittelijat Baanassa oikein tekevät?

Helmikuussa 2017 viisi Humakin opiskelijaa aloitti viimeisen työharjoittelunsa Baanassa. Työharjoittelun kesto vaihteli hieman eri opiskelijoiden välillä, mutta suuri osa opiskelijoista oli harjoittelussa koko kevään, aina toukokuun puoleen väliin asti. Kaikkien opiskelijoiden harjoittelu alkoi perehdytyksellä, jossa muun muassa perehdyttiin Baana-hankkeeseen ja tutustuttiin tuleviin työtehtäviin. Jokainen harjoittelija sai listan, johon oli koottu erilaisia työtehtäviä. Jokaisella oli myös vastuullaan tiettyjä osa-alueita, joita työsti hieman enemmän.

”Baanassa sai hyvän käsityksen oikeasta työelämästä ja hanketyöstä” – yksi harjoittelijoista.

Mitä harjoittelijat sitten oikein tekivät?

Harjoittelijoiden työtehtävät olivat hyvin monipuolisia. Osa työstä keskittyi enemmän tutkimiseen ja taustatiedon hankkimiseen, kun taas osa koulutuksissa mukana oloon ja tapahtumien suunnitteluun. Työtehtäviä olivat myös materiaalipankin kokoaminen, nettisivujen teko, esikuvavideoiden kuvaaminen ja editointi, NY-leirin suunnittelu, hallinnolliset tehtävät, verkostotapaamiset, tapahtumien järjestäminen ja erilaiset koulutustilaisuudet sekä monet muut mielenkiintoiset tehtävät.

”Mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä” – yksi harjoittelijoista.

Harjoittelijoiden työharjoittelu on nyt ohi, mutta täysin he eivät Baanasta pääse eroon, sillä heistä jokainen tekee opinnäytetyönsä Baanalle. Opinnäytetöistä kuulette lisää viimeistään joulukuussa 2017, kun ne ovat valmiita!
Työharjoittelijat Baanassa olivat Ida Busk, Emma Hotakainen, Roosa Lehtinen, Tuulia Oja sekä Jussi-Pekka Paija.