Baana ja Peab Oy toteuttivat yhteistyössä rekrytointitilaisuuden Turun rakennusalan opiskelijoille

Maahanmuuttajien työllistymistä edistävä Baana-hanke ja Pohjoismaiden yksi suurimmista rakennusyrityksistä Peab Oy toteuttivat yhteistyössä rekrytointitilaisuuden Turun rakennusalan opiskelijoille. Rekrytilaisuuden ideana oli tarjota työharjoittelupaikkoja Peab:lla työurasta kiinnostuneille maahanmuuttajille. Yhteensä tilaisuuteen osallistui yhdeksän henkilöä: kahdeksan Turun Ammatti-Instituutin tai RASEKOn rakennusalan opiskelijaa sekä yksi valmistunut töitä etsivä rakennusalan ammattilainen. Osallistujien lähtömaat ovat Irak, Syyria, Afganistan ja Venäjä.

Ennen varsinaista rekrytointitilaisuutta Baana-hankkeen monikulttuurisuusasiantuntijat esittelivät rekrytointitilaisuutta sekä kouluissa että hankkeen neuvontapisteellä. Monikulttuurisuusasiantuntijat järjestivät useita info-tilaisuuksia tulevasta rekrytointitilaisuudesta ja  toteuttivat alkuvaiheen haastattelu- ja karsintatilaisuudet, joista valittiin joukkoon Peabin kriteerejä vastanneet henkilöt.

Rekrytointi- ja tutustumistilaisuudelle oli marraskuussa varattu koko päivä. Tilaisuus alkoi klo 7 aamulla todellisessa työympäristössä As Oy Naantalin Pressanrakennustyömaalla Yrityksen edustajat olivat panostaneet päivän ohjelmaan ja he kertoivat yrityksen historiasta ja nykytilanteesta, käynnissä olevista kohteista,esittelivät yrityksen arvot ja strategian sekä puhuivattyöturvallisuudesta.Päivän aikana järjestettiin kaikille osallistujille kahvi- ja lounastarjoilut. Kaikki tilaisuuteen osallistujat saivat mahdollisuuden esitellä vapaasti itsensä. Lisäksi Peabin rakennustyömies Jere Hyvönen kertoi omasta urapolustaan. Päivän ohjelmaan kuului mm. vierailu rakennustyömaalla, rakenteilla olevassa kerrostalossa. Vierailu mahdollisti sen, että kaikki tutustuivat konkreettiseen työympäristöön. Lounaan jälkeen alkoivat varsinaiset yksilöhaastattelut, jotka pitivät Peab Oy:n tuotantopäällikkö ja kehitysinsinööri. Haastatteluissa Baana-hankkeen monikulttuurisuusasiantuntijat toimivat tarvittaessa tulkkina ja henkisenä tukena. Haastateltavat olivat valmistautuneet ahkerasti tähän tilaisuuteen, mutta silti useita hakijoita jännitti.

Tilaisuuteen päässeet maahanmuuttajataustaiset henkilöt kertoivat, että olivat erittäin tyytyväisiä päivään ja kiitollisia siitä, että heilleoli tarjoutunut mahdollisuus olla paikalla ja nähdä suomalaista työympäristöä ja tutustua suomalaiseen työkulttuuriin. Kaikille hakijoille jäi palautteen mukaan positiivinen vaikutelma Peabista työnantajana. Isona plussana sekä itse maahanmuuttajat että työnantaja pitivät sitä, että koko päivän aikana Baana-hankkeen työntekijät olivat paikalla ja opastivat, tulkkasivat sekä tsemppasivat hakijoita.

Peab:n markkinaosuus Suomessa kasvaa koko ajan. Rakennustyömaiden määrä lisääntyy Turun alueella ja ympäri maata. Mahdollisuudet päästä töihin harjoittelun suorittaneilla ovat hyvät.

Peab:lla järjestetty rekrytointitilaisuus on erinomainen esimerkki siitä, kuinka hienosti yhteistyön voi toteuttaa ja kuinka tarpeellisia maahanmuuttajien työllistymistä tukevat palvelut ovat sekä maahanmuuttajille että työnantajille. Baana-hankkeen rooli oli toimia yhdistävänä tekijänä yrityksen ja asiakkaan välissä: välittää tietoa ja ehkäistä mahdollisia väärinymmärryksiä rekrytoinnin kaikissa vaiheissa.

Tämän yhteistyön tuloksena löytyi kaksi harjoittelupaikkaa sekä yksi työtehtäviin soveltuva henkilö, joka odottaa sopivan työpaikan aukeamista. Kaikille, jotka osallistuivat rekrytointipäivään ja haastatteluihin, Peab:n edustajat antoivat kirjallista palautetta. Palautetta hakijat saivat siitä, miten haastattelu meni ja mihin asioihin opiskelijoiden kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota. Peab panostaa jokaiseen työharjoittelijaan nimeämällä uudelletyöntekijälle/työharjoittelijalle oman työnohjaajan, joka perehdyttää ja tukee uutta henkilöä koko ajan henkilökohtaisesti. Peab pitää näin huolta kaikista uusista työntekijöistä ja haluaa tarjota työntekijöilleen parhaan työpaikan.

Peab:n Turun alueen kehitysinsinööri Mervi Lehto toivoo, että yhteistyö Baana-hankeen kanssa jatkuu vielä kevätkaudella 2019. Tarkoituksena on tehdä lyhyt video yrityksen valitsemasta aiheesta ja mahdollisesti järjestetään uusi rekrytointitapahtuma.