Kielitaito on tärkeä osa työelämää

Baana-hankkeen aikana on havaittu käytännössä, miten suuri merkitys kielellä on työnhaun ja työelämän eri vaiheissa. Suomessa on käyty viime vuosina runsasta keskustelua suomen kielen vaatimuksista ja taitotasosta. Suomen kielen osaaminen on esillä myös kotoutumisessa.

Kielitaitovaatimukset saattavat olla korkeita sellaisissakin ammateissa, joissa ei välttämättä vaadita hyvää suomen kielen taitoa. Kielitaidolla on kuitenkin merkittävä rooli maahanmuuttajien työllistymisessä. (Stenman 2015.)

Turun kahden Baana-pisteen menestys kuvaa, miten tärkeää työnhaun ensi vaiheissa on ohjauksen saaminen omalla äidinkielellä. Samaan aikaan Baanassa on tunnistettu suomen kielen merkitys, ja hankkeen aikana onkin tarjottu suomen kielen koulutusta.

Verkkosivuilta löytyvät materiaalit on julkaistu usealla eri kielellä sekä suomeksi. Saatavilla on myös selkokielinen Työnhaun yhdeksän askelta –esite.

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on muodoltaan yksinkertaisempaa kuin yleiskieli. Selkokielisessä tekstissä esimerkiksi sanasto ja sisältö on muutettu helpommin ymmärrettävämpään muotoon.

Selkokielen suosio on kasvanut viime vuosina paljon. Selkokielestä hyötyvät monet ihmiset, joilla on eri syistä vaikeuksia ymmärtää suomen kieleltä. Maahanmuuttajat ovat yksi kohderyhmä. Tästä syystä Baanassa jatketaan työtä selkokielisen materiaalin lisäämiseksi. Keväällä 2019 julkaistaan selkokielinen opas työnhausta. Baanassa kannetaan vastuuta kielellisestä saavutettavuudesta.

Selkokieli voi olla yksi keino madaltaa kynnystä suomen kielen oppimiseen. Selkokieliset uutiset ovat yksi tapa seurata ajankohtaisia uutisia joko kuuntelemalla tai lukemalla. Lukemalla selkokielellä kirjoitettua kirjaa voi tutustua Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Selkokielellä voi lukea myös dekkareita, historiallisia romaaneita ja lapsille ja nuorille suunnattuja kirjoja. Niitä voi lainata kirjastosta.

Monet viranomaiset julkaisevat jo materiaalia selkokielellä. Kannattaa tutustua esimerkiksi Kelan selkokielisiin esitteisiin.

Tutustu Paputuubin selkokieliseen videoon:

 

Teksti: Hanna-Kaisa Turja