TIEDOTUS: Somalian kielen neuvonta tilapäisesti poissa baanapisteeltä

TIEDOTUS
SUOMI/ENGLISH/SOMALI

Hei,
Somalian kielen neuvonta on tilapäisesti poissa baana pisteeltä.
Ilmoitamme, kun somalian kielen neuvonta palaa takaisin. Jos sinulla on
työnhakuun liittyvää asiaa niin voit soittaa tähän puhelin
numeroon; 044 7533543.
——
Hi,
Somali language counseling is temporarily off from Baana Point. We’ll
let you know when Somali counseling is available again. If you are a job
seeker and need help you can contact us this phone number; 044 7533543.
——
SOOMAALI
Adeegga la talinta afka soomaaliga ah ee mashruuca Baana waxaa uu
maqnaan doonaa muddo kumeel gaar ah. Dib ayaan idiinku soo socodsiin
doonaa marka uu adeegaasi dib u bilowdo. Haddii aad shaqo doon isla
markaana aad dooneeysid saacidaad waxaad  nagala soo xiriir kartaa
telefoonkan: 0447533543.